หัวข้อข่าว : ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-10-16
เอกสารแนบ : ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1-2563 AEC.pdf
รายละเอียด :