หัวข้อข่าว : รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2020-08-19
เอกสารแนบ : แจ้งเปลี่ยนแปลงตอนเรียนความเป็นสวนดุสิต.pdf
รายละเอียด :

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วันพฤหัสบดี

ตอนเรียน A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1

https://zoom.us/j/91878108310?pwd=UmJzK3EzbFh0aU1TR2U0bks3TmVuZz09

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วันพฤหัสบดี

ตอนเรียน H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1

https://zoom.us/j/96337344777?pwd=SVprdVorQU41S0huVUFzVWdzb2g1QT09

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วันศุกร์

ตอนเรียน V1 W1 T1 R1 U1

https://zoom.us/j/91002042586?pwd=Z1hta3Vhb0N6VWFkQThrSTlkUWZZQT09

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วันศุกร์

ตอนเรียน Q1 S1

https://zoom.us/j/95441809156?pwd=UGRvaTlncUVFSmJ0NmlpQ3lNdkFaZz09