หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-08
เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษายื่นขาดสอบปลายภาคจัดสอบในมหาวิทยาลัย.pdf
รายชื่อนักศึกษายื่นขาดสอบปลายภาคจัดสอบวิทยาเขตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง1.pdf
รายละเอียด :