หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 (อนุมัติวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) และภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อนุมัติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-11-15
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (อนุมัติวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561).pdf
รายชื่อผู้ที่ไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม).pdf
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อนุมัติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561).pdf
รายละเอียด :