หัวข้อข่าว : ประกาศผลการเรียนรหัส 61
ข่าว ณ วันที่ : 2018-08-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศผลการเรียนนักศึกษารหัส 61 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://goo.gl/2KnJAp สำหรับนักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามภาคการศึกษาที่แจ้งไว้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-244-5172-3