หัวข้อข่าว : ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระบบ AEC) ปรับพื้นฐานนักศึกษา รหัส 61 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-19
เอกสารแนบ : คำสั่งสอบปรับพื้นฐาน-2938-61pdf.pdf
ตารางสอบในมหาวิทยาลัย-ฤดูร้อน-60-ปรับพื้นฐาน.pdf
ตารางสอบตรัง-ฤดูร้อน-60-ปรับพื้นฐาน.pdf
ตารางสอบนครนายก-ฤดูร้อน-60-ปรับพื้นฐาน.pdf
ตารางสอบวิทยาเขตสุพรรณบุรี-ฤดูร้อน-60-ปรับพื้นฐาน.pdf
ตารางสอบหัวหิน-ฤดูร้อน-60-ปรับพื้นฐาน.pdf
รายละเอียด :

ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระบบ AEC) ปรับพื้นฐานนักศึกษา รหัส 61 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561