หัวข้อข่าว : ตรวจสอบห้องเรียนและตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-22
เอกสารแนบ : คณะครุศาสตร์.pdf
คณะวิทยาการจัดการ.pdf
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
โรงเรียนการเรือน.pdf
รายละเอียด :

ประกาศตารางเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายชื่อของนักศึกษาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

(จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย)

**เฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ลำปาง นครนายกและหัวหิน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วิทยาเขต หรือ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง**