หัวข้อข่าว : ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระบบ AEC)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-04-04
เอกสารแนบ : คำสั่ง 1273-2561 สอบปลายภาค 2_2560.pdf
ตารางสอบใน มหาวิทยาลัย 2_2560.pdf
ตารางสอบศูนย์วิทย์ฯ 2_2560.pdf
ตารางสอบวิทยาเขตสุพรรณ 2_2560.pdf
ตารางสอบศูนย์นครนายก 2_2560.pdf
ตารางสอบศูนย์ลำปาง 2_2560.pdf
ตารางสอบศูนย์ตรัง 2_2560.pdf
ตารางสอบศูนย์หัวหิน 2_2560.pdf
รายละเอียด :

ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระบบ AEC) 
ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องในการสอบปลายภาค