หัวข้อข่าว : ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2561)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-29
เอกสารแนบ : รายวิชาจัดสอบในตาราง-2-60-เปิด-15-มค-60.pdf
รายละเอียด :