หัวข้อข่าว : ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-11
เอกสารแนบ : รายวิชาเลือกเสรี-1-2560.pdf
รายละเอียด :

ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)