หัวข้อข่าว : ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบ AEC)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-04-19
เอกสารแนบ : คำสั่งดำเนินการสอบ-1576-2560.pdf
ตารางสอบ ในมหาวิทยาลัย 2-2559 .pdf
ตารางสอบ-ศูนย์วิทยาศาสตร์-ถนนสิรินธร-2-59.pdf
ตารางสอบ-ระนอง-2.pdf
ตารางสอบ-วิทยาเขตสุพรรณบุรี.pdf
ตารางสอบ-ลำปาง.pdf
ตารางสอบ-นครนายก.pdf
รายละเอียด :