หัวข้อข่าว : ตารางสอบขาดสอบปลายภาคเรียน 1/2559 (นักศึกษาที่เปิด 28 มี.ค. 2559)
ข่าว ณ วันที่ : 2016-08-08
เอกสารแนบ : ตารางขาดสอบปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (จัดสอบในมหาวิทยาลัย).pdf
ตารางขาดสอบปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (จัดสอบศูนย์การศึกษา).pdf
รายละเอียด :

ประกาศตารางสอบขาดสอบปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคการศึกษา 28 มีนาคม 2559)

จัดสอบในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559