หัวข้อข่าว : ตารางสอบปลายภาค 1/2559 (นักศึกษาที่เปิด 28 มี.ค. 2559)
ข่าว ณ วันที่ : 2016-07-06
เอกสารแนบ : ตารางสอบ-ในมหาวิทยาลัย-1-59.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์วิทยาศาสตร์-สิรินธร-1-59.pdf
ตารางสอบ-วิทยาเขตสุพรรณบุรี-1-59.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์ลำปาง-1-59.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์ตรัง-1-59.pdf
รายละเอียด :