หัวข้อข่าว : ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ข่าว ณ วันที่ : 2016-06-01
เอกสารแนบ : หลักสูตรการท่องเที่ยว รหัสนักศึกษา 5911011448001 - 5911011448040.pdf
หลักสูตรการท่องเที่ยว รหัสนักศึกษา 5911011448041 - 5911011448081.pdf
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม รหัสนักศึกษา 5911011445001 - 5911011445060.pdf
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม รหัสนักศึกษา 5911011445061 - 5911011445117.pdf
หลักสูตรHospitality Management รหัสนักศึกษา 5911011447001 - 5911011447005 และเพิ่มเติม.pdf
รายละเอียด :