หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ข่าว ณ วันที่ : 2016-01-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
 ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวก