หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ข่าว ณ วันที่ : 2015-12-18
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการศึกษา (Iregis.dusit.ac.th) โดยมีอาจารย์จิตราพร  จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการกล่าวต้อนรับ