หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2015-11-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมดุสิตเพลส ชั้น 2 โดยมี ดร.สวงค์  ปลูกบุญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญเรื่องแผนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แนวทางการรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัครและหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร