หัวข้อข่าว : ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะปิดบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2558
ข่าว ณ วันที่ : 2015-10-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะปิดบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00-13.00 น.

เนื่องจากมีการประชุมสำนักฯ และสามารถให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความสะดวก