หัวข้อข่าว : ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน จะปิดบบริการในวันที่ 30 กันยายน 2558
ข่าว ณ วันที่ : 2015-09-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน จะปิดบริการในวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. และจะเปิดบริการตามปกติในวันถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวก