หัวข้อข่าว : ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
ข่าว ณ วันที่ : 2015-08-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 15:30 - 24:00 จึงขออภัยในความไม่สะดวก