หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iRegis) เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 – 24.00 น.
ข่าว ณ วันที่ : 2015-08-21
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iRegis) เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 – 24.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวก