หัวข้อข่าว : ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH)
ข่าว ณ วันที่ : 2015-08-18
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการ Restart SOA  
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 20:00 - 24:00
จึงขออภัยในความไม่สะดวก