หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาพิเศษ
ข่าว ณ วันที่ : 2014-08-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาพิเศษ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมีดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการ ชี้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาพิการเรียนร่วม การดูแลนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของนักศึกษาพิการเรียนร่วม และระบบสนันสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา โดยอาจารย์สิริลักษณ์ มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ เวลา 10.00-12.00 น.