หัวข้อ : คำสั่ง 60-2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : คำสั้งที่ ๖๐-๒๕๖๓ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภา.pdf
รายละเอียด :