หัวข้อ : คำสั่งที่ 5056/2562 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : คำสั้งที่ ๕๐๕๖-๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้.pdf
รายละเอียด :

คำสั่งที่ 5056/2562 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC)