หัวข้อ : คำสั่งที่ 4536/2562 เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๔๕๓๖-๒๕๖๒ เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเ.pdf
รายละเอียด :

คำสั่งที่ 4536/2562 เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC)