หัวข้อ : คำสั่งที่ 3977-2562 ถอนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ 3977-2562 ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภ.pdf
รายละเอียด :