หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดงาน SDU Open House 2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-09-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการจัดงาน SDU Open House
โดยมีวาระสำคัญเรื่องการหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน SDU Open House ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต