หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6(40)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 6(40)/2562 
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น  สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1-5 
รายงานสรุป การจัดอบรมบุคลากรสวท. ภายใต้โครงการ  ถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน - เทคนิคการใช้ pivot Table เพื่อการพัฒนางาน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต