หัวข้อข่าว : ประชุมจัดจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-23
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่
 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง จัดจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น.ณ DUSIT BISTRO CO-WORKING SPACE อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต