หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(39)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8(39)/2562  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  แนวทางการพิิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคณะ/ โรงเรียน  แนวทางการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วย iTunes U/MOOCS และ  WBSC-LMS
สรุปการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนแปลงไปของกระทรวง
ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2562