หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ในหัวข้อ สอนอย่างไรให้ WOW
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ในหัวข้อ สอนอย่างไรให้ WOW วิทยากรโดย อาจารย์กิจมาโนชญ์  โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) อาจารย์ภาษาไทยโรงเรียนพินนาเคล สยามสแควร์ 
และวิทยากรชื่อดัง โดยมีดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.45 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต