หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) รายวิชาความเป็นสวนดุสิตครั้งที่ 3/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) 
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมและได้รับเกียรติจากอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ซึ่งเป็นวิทยากร นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้าน การพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา 
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต