หัวข้อข่าว : สวท.จัดอบรมการทำ Goolgle Form ให้กับบุคลากรภายใน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการทำ Google Form ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ  
ที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแบบสอบถามออนไลน์
โดยมีนางธนิดา  แสงอ่วม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต