หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) รายวิชาความเป็นสวนดุสิตครั้งที่ 1/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) 
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมและได้รับเกียรติจากอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ซึ่งเป็นวิทยากร 
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้าน การพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ร้านกาแฟ โพลคาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต