หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 Admission
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4  Admission โดยมีนางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระสำคัญอาทิเช่น  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต