หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1(33)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1(33)/2562
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2562 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต