หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2019-01-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 
(ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม - 29 เมษายน 2562) 
โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญอาทิการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม - 29 เมษายน 2562) ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต