หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัด ประชุมประจำสำนักฯ ครั้งที่ 11(31)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-11-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 11(31)/2561
โดยมี นางสาวจิตราพร  จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่นกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio 
สรุปปัญหาการขอเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนจากบันทึกข้อความภาคการศึกษาที่ 1/2561  
การดำเนินงานบรรจุข้อสอบปลายภาคและประกบซอง มสด.6 ภาคการศึกษา 1/2561 (ระบบ AEC) 
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต