หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัด ประชุมประจำสำนักฯ ครั้งที่ 10(30)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-10-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 10(30)/2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปการจัดโครงการจัดอบรมสำนักงานสีเขียว Green Office 
นำเสนอร่างโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกเอกสารสำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต