หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังคมอารยชน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-11-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังคมอารยชนเพื่อสรุปเนื้อหาจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคกาคศึกษา 1/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย