หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-10-18
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)
โดยมีกองนโยบายและแผนและฝ่ายเลขานุการรองอธิการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมโครงการเพื่อนำความรู้
มาใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย