หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้อนรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้อนรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต