หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(25)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 5(25)/2561
โดยมีวาระเรื่อง สรุปจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน   การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) เพิ่มเติม
ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.