หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด 
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.